ZARZĄD GŁÓWNY
Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
WROCŁAW

Zaproszenie na obchody 73 rocznicy

Obchody 73. rocznicy ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej przez OUN i tzw. UPA

Zapraszamy w dniu

8 lipca 2016 roku

na obchody 73. rocznicy ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej przez Organizacje Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Kresach Południowo – Wschodnich II RP.

Komitet Honorowy

Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak,

Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski,

Metropolita Wrocławski – ks. Abp Józef Kupny,

Prezydent Miasta Wrocławia – Rafał Dutkiewicz,

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Łukasz Kamiński

Uroczystości obejmują swoim zasięgiem całe województwo dolnośląskie. Zaproszeni są starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, władze samorządowe, policja, wojsko, organizacje kresowo – kombatanckie oraz mieszkańcy województwa.

Program uroczystości

·         g. 10.00 – uroczystości przy Pomniku-Mauzoleum na placu Xawerego Dunikowskiego - odegranie hymnu polskiego przez orkiestrę Wojewódzkiej Komendy Policji,

- wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego,

- modlitwa ku czci pamięci ofiar ludobójstwa,

- apel Wojska Polskiego

- salwa honorowa Kompanii Wojska Polskiego,

- składanie kwiatów

·         g. 11.00 - Msza Święta w Kościele NMP na Piasku w intencji Ofiar ludobójstwa. Kazanie wygłosi ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.

Po zakończeniu Mszy Św. odbędzie się Koncert Pamięci ofiar w wykonaniu Artystów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

Organizator Obchodów:

Stowarzyszenie Upamiętnienia ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

Najnowszy numer "Na Rubieży" 146/2016

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
II Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych  1
Przemówienie Marszałka Tadeusza Samborskiego  4
Wspomnienie o Piotrze Żarczyńskim, żołnierzu Wojska Polskiego  6
Fragment rozmowy Michała Siekierki z Prezesem Szczepanem Siekierką
na temat przesiedleń i osadnictwa na Dolnym Śląsku  8
Michał Siekierka, Kresy i osadnictwo na dużym ekranie 10
 
POLEMIKI I KOMENTARZE
Antoni Mariański, Zdążyć przed „Wołyniem”  13
Państwo w państwie  15
List do Pani Premier Beaty Szydło  18
Michał Siekierka, Ukraina w koncepcji politycznej Arthura Dixa  22
Zrywane maski ukraińskiej rewolucji  24
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Radosław Sikorski wykopał rowy pomiędzy Polską a Ukrainą 28
 
LUDOBÓJSTWO - GRABIEŻ - ZNISZCZENIA
Joanna Karpacka-Nasiek, Brody w akcjach niesienia pomocy ludności polskiej  34
Sławomir Tomasz Roch, Gdzie św. Agata tam bezpieczna chata  36
Jak bohaterzy z Lasu Świnarzyńskiego zadeptali Perłę Wołynia 37
Gwałty skrytobójcze mordy i nieludzkie rzezie drogą banderowców na pomniki
które błogosławi Cerkiew katolicka na Ukrainie 40
Fragmenty wspomnień Pani Marii Berny zamieszczone w książce pt. „Wołynianka”  43
Relacja Karoliny Pękalskiej  51
Aleksandra Herman, Wspomnienia Walerii Herman z d. Poddębniak  53
Michalak Stefania, Moje życie na Kresach  55
Monika Śladewska, Wołyń – rok 1944  56
Lista darczyńców  59
 
Wkładka Zdjęciowa
Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych  29-31
Związek Strzelecki „Strzelec” - O.S.W.  32

Najnowszy numer "Na Rubieży" 145/2016

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Marszałek Senior Kornel Morawiecki dla czasopisma „Na Rubieży” 1
Michał Siekierka, Ogólnopolski Dzień Pamięci Ludobójstwa dokonanego na Polakach przez
OUN – UPA na Kresach Południowo – Wschodnich 3
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej 7
Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian autorstwa Prawa i Sprawiedliwości 8
Projekt Ustawy uchwalenia 11 lipca dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez
nacjonalistów ukraińskich OUN-UPA klubu Kukiz  10
Wizyta w Instytucie Pamięci Narodowej  13
Wizyta w Archiwum Akt Nowych  14
Interwencje 15
Kalendarz imprez kulturalnych KTTK im. Orląt Lwowskich na 2016 rok  18
Uroczystość w Żarkach Wielkich  19
Zmiany w strukturach Oddziału Stowarzyszenia UOZUN w Żarach  19
 
POLEMIKI I KOMENTARZE
Antoni Mariański, Żółw i Pandolino  20
Rozdziobią Nas Kruki i Wrony  22
Polska - Ukraiński Ośrodek Integracji  24
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Kresowianie protestują przeciwko oszczerstwu „Gazety Wyborczej” 26
 
LUDOBÓJSTWO - GRABIEŻ - ZNISZCZENIA
Sławomir Tomasz Roch, Rzeź mieszkańców naszej wsi Swojczów 34
Monika Śladewska, Ordery dla gloryfikatorów ukraińskiego nacjonalizmu  38
Marek Kozubal, Śledczy na tropie zbrodni UPA  41
Anna Suchecka, W księżycową jasną noc  42
Maria Hudymowa, Wspomnienie - 24 GRUDNIA 1944 ROKU - Więzienie NKWD  46
Helena Chaberkowa, Ocalić od zapomnienia !  47
Zbigniew Żyromski, Przyjaźnie kresowe  51
Ivan Katchanovski, OUN (b) i nazistowskie masowe mordy w lecie 1941 roku na historycznym Wołyniu  56
 
Wkładka Zdjęciowa
Uroczystości w Niezgodzie koło Żmigrodu 28-29
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Kresów  30
Święto Narodowe 3 Maja - uroczystości we Wrocławiu  31
Życzenia od Metropolity Wrocławskiego  32