Wrocław, 08.11.2015 r.

Szanowny Pan Prezes Jarosław Kaczyński

 Prawo i Sprawiedliwość

 ul. Nowogrodzka 84/86

 02-018 Warszawa

Wielce Szanowny Panie Prezesie !

            Stowarzyszenie  Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów mając na względzie cele statutowe oraz realizację postulatów Rodzin pomordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej – zwraca się z apelem o podjęcie inicjatyw zmierzających do utrwalenia prawdy historycznej o zbrodniach z lat 1939-1947. Starania takie były podejmowane przez SUOZUN oraz „Prawo i Sprawiedliwość” już w latach poprzednich, jednak z uwagi na opozycję środowisk  liberalnych i lewackich nie przyniosły one skutku. W szczególności, wbrew faktom i ich powszechnej ocenie prawnej, kwalifikującej zbrodnie ukraińskie jako przejaw ludobójstwa, Sejm RP - w trosce o zachowanie niczym nieuzasadnionej politycznej poprawności -  w swych dokumentach unikał sformułowań rzetelnych i adekwatnych, używając pokrętnych niedomówień typu „czystki etniczne o znamionach ludobójstwa”.

            W chwili obecnej  z uwagi na zmianę sytuacji politycznej i uzyskanie przewagi sejmowej przez środowiska rozumiejące znaczenie polityki historycznej, istnieje naszym zdaniem możliwość przywrócenia właściwego dyskursu w kwestii wspomnianych zbrodni oraz zapewnienia trwałej pamięci przyszłych pokoleń. Istotne jest przy tym podkreślenie źródeł ideologii nienawiści ukształtowanej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię.

            W powyższej sprawie Zarząd Główny SUOZUN przeprowadził rozmowy z przedstawicielami Klubów „Prawa  i Sprawiedliwości” oraz radnymi Sejmiku –   o poparciu naszej inicjatywy i zwraca się do Wielce Szanownego Pana Prezesa z prośbą o przedstawienie  na forum Sejmu RP naszych wniosków związanych z:

- podjęciem przez Sejm - z okazji zbliżającej się  73. Rocznicy masowych mordów dokonywanych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię – stosownej uchwały kwalifikującej te zdarzenia jako ludobójstwo;

- podjęciem inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do ustanowienia dnia 11 lipca „Ogólnopolskim Dniem Pamięci ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA na Kresach południowo-Wschodnich”.

            Pozostajemy w przekonaniu, że nasza inicjatywa zostanie przyjęta przez Wielce Szanownego Pana Prezesa ze zrozumieniem, bo jest zgodna z dotychczasową linią programową „Prawa i Sprawiedliwości” i zmierza do kształtowania zakresu   i charakteru zbiorowej pamięci historycznej, czyli tego elementu polityki państwowej, której Naród Polski oczekuje.

Z wyrazami najwyższego szacunku

Prezes Stowarzyszenia UOZUN

Szczepan Siekierka