Wrocław, 20.12.2015 r.

Szanowny Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 Szanowny Panie Prezydencie!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu oraz Rodziny Pomordowanych Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zrzeszonych w Stowarzyszeniu składają najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z okazji wygrania wyborów prezydenckich a także godnego reprezentowania Narodu Polskiego i Polski.

Popieramy w pełni program naprawy RP realizowany przez Wielce Szanownego Pana Prezydenta RP oraz Pana dążenia do poprawy warunków ekonomicznych, które pozwolą zapewnić nam godną egzystencję i będą w stanie powstrzymać nasze dzieci i wnuki od konieczności wyjazdu za granicę.

Przy tej okazji, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Wielce Szanownego Pana Prezydenta RP, o objęcie patronatem uroczystości 73. rocznicy masowych mordów na ludności polskiej dokonanej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej przez szowinistów ukraińskich z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Uroczystości te planujemy na 11. lipca 2016 r., centralne w Warszawie, przy Pomniku na „Skwerze Wołyńskim” oraz w innych miastach Polski.

Jednocześnie zwracamy się do Wielce Szanownego Pana Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy wystąpienia do sejmu i Senatu RP z wnioskami o:

- podjęcie przez Sejm - z okazji zbliżającej się  73. Rocznicy masowych mordów dokonywanych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię – stosownej uchwały kwalifikującej te zdarzenia jako ludobójstwo;

- podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do ustanowienia dnia 11 lipca „Ogólnopolskim Dniem Pamięci ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA na Kresach południowo-Wschodnich”.

Starania takie były podejmowane przez SUOZUN oraz „Prawo i Sprawiedliwość” już w latach poprzednich, jednak z uwagi na opozycję środowisk  liberalnych i lewackich nie przyniosły one skutku. W szczególności, wbrew faktom i ich powszechnej ocenie prawnej, kwalifikującej zbrodnie ukraińskie jako przejaw ludobójstwa, Sejm RP - w trosce o zachowanie niczym nieuzasadnionej politycznej poprawności -  w swych dokumentach unikał sformułowań rzetelnych i adekwatnych, używając pokrętnych niedomówień typu „czystki etniczne o znamionach ludobójstwa”.

            W chwili obecnej  z uwagi na zmianę sytuacji politycznej i uzyskanie przewagi sejmowej przez środowiska rozumiejące znaczenie polityki historycznej, istnieje naszym zdaniem możliwość przywrócenia właściwego dyskursu w kwestii wspomnianych zbrodni oraz zapewnienia trwałej pamięci przyszłych pokoleń. Istotne jest przy tym podkreślenie źródeł ideologii nienawiści ukształtowanej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię.

Pozostajemy w przekonaniu, że nasza inicjatywa zostanie przyjęta przez Wielce Szanownego Pana Prezydenta RP ze zrozumieniem, bo jest zgodna z dotychczasową linią programową „Prawa i Sprawiedliwości” i zmierza do kształtowania zakresu i charakteru zbiorowej pamięci historycznej, czyli tego elementu polityki państwowej, której Naród Polski oczekuje.

Z wyrazami najwyższego szacunku

Prezes Stowarzyszenia UOZUN

Szczepan Siekierka