Wrocław, 16.02.2016

Szanowny Pan  Marszałek Sejmu RP

Marek Kuchciński

 

Szanowny Panie Marszałku!

Dnia 10 lutego 2016 r.  Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu  otrzymało informacje za pomocą poczty e-mail, że klub prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt ustawy o ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci i Męczeństwa Kresowian. Święto ma mieć charakter państwowy i obchodzone ma być 11 lipca, w rocznicę Krwawej niedzieli na Wołyniu.

Szanowny Panie Marszałku, bardzo się cieszymy, że Członkowie Stowarzyszenia i Rodziny pomordowanych zrzeszone w Stowarzyszeniu, już bardzo mała grupa ludzi, doczeka uchwalenia takiej ustawy i pragniemy by w 73. Rocznicę, niespotykanego w najnowszej historii, ludobójstwa dokonanego na bezbronnej ludności polskiej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię, uchwalić ustanowienie dnia 11 lipca „Dniem Pamięci ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich”.

Pragniemy podkreślić, że Stowarzyszenie, jako pierwsza organizacja, od 1991 r. występowała i występuje do wszystkich władz rządowych oraz samorządowych o potępienie zbrodni ludobójstwa na ludności polskiej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię. Na temat ludobójstwa dokonanego na Polakach zgromadziliśmy bardzo bogata dokumentację i relacje świadków, którzy przeżyli te straszne wydarzenia. Upamiętniamy w sposób trwały krwawą historię, publikacjami, pomnikami, tablicami i symbolicznymi nagrobkami. Stale współpracujemy z Radą  Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz z  prokuratorami Instytutu Pamięci Narodowej, którzy na podstawie prowadzonych śledztw ustalili, że zbrodnie te były aktami ludobójstwa na bezbronnej ludności polskiej. Ta sprawę Prezes PiS Jarosław Kaczyński, jako poseł w okresie poprzedniej dekady, 9 lipca 2003 r. przedstawiał Sejmowi, wraz z propozycją przyjęcia złożonego przez Prezydium Sejmu projektu „Oświadczenia w związku z 60. rocznicą tragedii wołyńskiej”, domagając się dokonania zmiany w tekście projektu oświadczenia – użycia słowa «ludobójstwo»,  podkreślając, że „przywróci  to prawdę, a zatem także przyzwoitość”.

Nie chcemy nawiązywać do haniebnej uchwały z dnia 15 lipca2009 r., bo ona jest Panu marszałkowi dokładnie znana, jako równie poprawna politycznie.

Pragniemy podkreślić, że Zarząd Stowarzyszenia UOZUN ściśle współpracuje z Kierownictwem PiS, a w szczególności z Radnymi Samorządu Województwa Dolnośląskiego i miasta Wrocławia. Wspólnie opracowano wniosek do Sejmu w 2008 r., w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej dokonania ludobójstwa na ludności polskiej na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej przez organizacje ukraińskich nacjonalistów (OUN-UPA) w latach 1942-1947. Na wniosek Stowarzyszenia, Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął taką uchwałę numer XXX/455/08  w dniu 29 września 2008 r. Podjęto również i drugą uchwałę, nr XXXVIII/1117/13 z dnia 23 maja 2013 r. o uczczeniu pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA w latach 1939-1947 na Polakach zamieszkałych na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej oraz o uczczeniu dnia 11. lipca Dniem Pamięci o Ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA.

Niezależnie od tego, Stowarzyszenie, 8 listopada 2015 r. wystąpiło z pismem do Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, z prośbą o przedstawienie na forum Sejmu dwóch wniosków o:

- podjęcie przez Sejm - z okazji zbliżającej się 73. rocznicy masowych mordów dokonywanych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię – stosownej uchwały kwalifikującej te zdarzenia jako ludobójstwo;

- podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do ustanowienia dnia 11 lipca „Ogólnopolskim Dniem Pamięci ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA na Kresach południowo-Wschodnich”.

W związku z tym, Szanowny Panie Marszałku, jesteśmy zaskoczeni i zaniepokojeni, że Posłowie Klubu PiS-u nie kontaktują się z Zarządem Stowarzyszenia UOZUN we Wrocławiu, którego działalnością statutową jest martyrologia ludności polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich, a szczegółów dowiadujemy się z maili i wiadomości Polsatu. Taka sytuacja prowadzi do dezorientacji w środowiskach Kresowych i do niepotrzebnego chaosu medialnego.

Do wiadomości:

-Pan Prezesa Jarosław Kaczyński

-Parlamentarzyści PiS, Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Miasta Wrocławia

-Przewodniczący Klubu PiS