SPIS TREŚCI NUMERU 143:
AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Michał Siekierka DZIEŃ JEDNOŚCI KRESOWIAN 1
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski BĘDZIE POMNIK OFIAR LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO
PRZEZ UPA. NARESZCIE! 3
Antoni Mariański W HOŁDZIE POMORDOWANYM 4
RONDO KRESÓW WSCHODNICH II RP 5
DZIEŃ LWOWA I KULTURY KRESOWEJ ŚWIDNICA 2015 5
Kazimiera Glogowska-Gosz CZY ZDOŁAMY PRZYWRÓCIĆ PRAWDĘ O POLSCE XX WIEKU?
KONKURS RECYTATORSKI W TYCHACH 10
Aleksander Szycht POLSKA DELEGACJA USŁYSZAŁA ŻĄDANIA TERYTORIALNE! 13
Anna Góral UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE W ŁODZI 25
Józef Wyspiański ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W HANACZOWIE 26
Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński „CUM TACENT, CLAMANT” – KRESOWIANIE Z ŻAR
W HOŁDZIE SPRAWIEDLIWYM UKRAIŃCOM 27
POLEMIKI I KOMENTARZE
Aleksander Szycht
RACJONALNE DOWODY, ŻE POLAKOM ZNÓW GROZI EKSTERMINACJA 33
ZABITO ICH Z HOTELU UKRAINA - DR KACZANOWSKI ANALIZUJE NOWE INFORMACJE
WS. MASAKRY NA MAJDANIE 38
INTERWENCJE
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski APEL O PRZYWRÓCENIE POLSKIEGO OBYWATELSTWA
POLAKOM NA WSCHODZIE 41
LIST DO PREZESA KACZYŃSKIEGO 42
KULTURA
Zbigniew Saganowski CMENTARZE KRESOWE 43
Renata Pomarańska ECHA CIERPIEŃ I BÓLU LUDNOŚCI POLSKIEJ NA KRESACH
W PROZIE S. SROKOWSKIEGO 44
LUDOBÓJSTWO - GRABIEŻ - ZNISZCZENIA
Zygmunt Kwiatkowski WAŁCZ, CIERŃ W SERCU 48
GENOCIDIUM ATROX – LUDOBÓJSTWO OKRUTNE 49
Maria Solińska NIEZAPOMNIANE WSPOMNIENIA Z MOJEJ RODZINNEJ WSI FIRLEJÓW 51
Ivan Katchanovski OUN (B) I NAZISTOWSKIE MASOWE MORDY W LECIE 1941 ROKU 54
Jan Selwa MICHAŁ SIEKIERKA, SS -GALIZIEN. MIĘDZY IDEOLOGIĄ NAZIZMU,
UKRAIŃSKIM NACJONALIZMEM A ZBRODNIAMI 58