Kazimierz Turzański
Eksterminacja ludności polskiej na trembowelszczyźnie w latach 1939-1946

Autor w tej książce pokazuje i przytacza w sposób niepodważalny fakty, które świadczą o tym, że nie było w omawianych latach żadnej „wojny polsko-ukraińskiej", a tylko planowe mordowanie bezbronnej ludności polskiej. Ludność ta nie posiadała żadnej siły zbrojnej, a jej mordowanie odbywało się zgodnie z dyrektywami "Głównego Prowodu", a niejednokrotnie przy cichej akceptacji okupantów.

246 stron, format A5, 69 ilustracji

Cena 10 zł + koszt przesyłki pocztowej

 

 

Gdzie jest nasza ziemia

Autor na podstawie materiałów źródłowych oraz własnych obserwacji napisał książkę obrazującą życie chłopów polskich na Wołyniu od drugiej połowy XIX w. do 1943 r., do czasu tragedii wołyńskiej, wymordowania Polaków przez nacjonalistów ukraińskich.
Książka przedstawia losy rodziny kolonistów, szukających swojego miejsca do życia i pracy na roli, wiążących życiowe nadzieje z wołyńską ziemią, opowiedziane w formie obfitującej w wydarzenia, sytuacje i przeżycia bohaterów swoistej sagi chłopskiej.

366 stron, format B5, oprawa twarda lakierowana, 16 ilustracji, 2 mapy

Cena 17 zł + koszt przesyłki pocztowej

 

Katalog wystawy

Na podstawie materiałów zebranych przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu opracowano wystawę przedstawiającą ludobójstwo dokonane na ludności polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1939-1947 przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA). 
Katalog jest zbiorem wszystkich materiałów przedstawionych na wystawie.

276 stron, format A4, 1070 ilustracji, map i tabel

Cena 40 zł + koszt przesyłki pocztowej
(dla prenumeratorów "Na Rubieży" cena 20 zł)

 

Ludobójstwo1

Książka dokumentuje straty osobowe i materialne Polaków w woj. lwowskim (w tym obecnie należące do woj. rzeszowskiego od 1945 r.). W książce występują opisy zbrodni dokonane na Polakach w powiatach: Bobrka, Brzozów, Dobrolin, Drohobycz, Gródek Jagielloński, Jarosław, Jaworów, Lesko, Lubaczów, Lwów-Miasto, Lwowski Powiat, Mościska, Przemyśl, Rawa. Ruska, Rudki, Sambor, Sanok, Sokal, Turka, Źółkiew, Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Tarnobrzeg. Ponadto powiaty obecnie należące do woj. krakowskiego - Gorlice, Jasło, Nowy Sącz. Książka zawiera, mapy powiatów wraz z miejscowościami do nich należącymi. Podaje nazwiska osób zamordowanych, miejsca i okoliczności mordów, daty, relacje świadków, fotografie i zestawienia w tabelach, strat osobowych i materialnych.

1269 stron, format B5, 20 map, 602 ilustracje, oprawa twarda lakierowana

Cena 80 zł + koszt przesyłki pocztowej

 

Ludobójstwo2

Zbrodnie dokonane na Polakach wykazano w powiatach; Dolina, Horodenka, Kałusz, Kołomyja, Kosów Huculski, Rohatyn, Stanisławów, Stryj, Śniatyń, Tłumaczów, Żydaczów. 
W książce znajdują się mapy powyższych powiatów wraz z miejscowościami w których dokonywano mordów na Polakach. Podane są daty, miejsca, i okoliczności tych zbrodni, relacje świadków, fotografie i tabele strat osobowych i materialnych.

879 stron, format B5, 121 ilustracji, oprawa twarda lakierowana

Cena 60 zł + koszt przesyłki pocztowej

 

Ludobójstwo3

W książce występują opisy zbrodni dokonane na Polakach w powiatach: Borszczów, Brody, Brzeżany, Buczacz, Czortków, Kamionka Strumiłowa, Kopyczyńce, Podhajce, Przemyślany, Radziechów, Skałat, Tarnopol, Trembowla, Zaleszczyki, Zbaraż, Zborów, Złoczów. 
Książka przedstawia mapy powiatów wraz z miejscowościami do nich należącymi oraz nazwiska zamordowanych, daty, miejsca i okoliczności mordów relacje świadków, zdjęcia, oraz tabele strat osobowych i materialnych.

1182 stron, format B5, 379 ilustracji, oprawa twarda lakierowana

Cena 80 zł + koszt przesyłki pocztowej

 

Ludobójstwo4

Ludobojstwo4 okl 3DHenryk Komański, Szczepan Siekierka
Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łacińskiego przez OUN-UPA oraz zniszczenia obiektów sakralnych rzymskokatolickich na Kresach Południowo-Wschodnich 1939-1947

Ukraińscy nacjonaliści okazali się nie tylko mordercami ludzi, ale również barbarzyńcami, niszczącymi dobra kultury. W niektórych rozdziałach wymieniono nazwiska duchownych ukraińskich, aktywnie wspierających ludobójczą działalność band OUN-UPA oraz militarnych jednostek w służbie III Rzeszy Niemieckiej. 
W prezentowanym dziele ustalono, że w latach 1939-1947 z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęło około 160 księży, 17 zakonników i 22 zakonnic, ponad 20 zostało rannych, a ponad 100 ratowało się ucieczką przed niechybną śmiercią. Ustalono również, że z rąk SB-OUN i UPA zginęło 10 ukraińskich duchownych, a 5 zostało zmuszonych do opuszczenia swoich parafii.

608 stron, format B5, 850 ilustracji, oprawa twarda lakierowana.

Cena 40 zł + koszt przesyłki pocztowej

 

Na Wołyńskich Kresach

Trzeba upływu czasu, by odnaleźć się po strasznych przeżyciach w młodzieńczych latach - wołyńskiego ludobójstwa Polaków, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN i tzw. UPA. Dopiero teraz autor książki oprócz przeżytej Golgoty przypomina piękno tej krainy, jakby chciał zamknąć w duszy na resztę życia żyzne pola, miodne lasy, łąki, gaje, drogi, obyczaje zamieszkujących tam ludzi... Opis ten jest także wyrazem nostalgii za utraconą Ojcowizną, wyrazem tęsknoty przeżywanej przez wielu z nas, która daje nam prawo do wspomnień i opisywania przeżytych zdarzeń. Opisane w tej książce wydarzenia są doskonałym materiałem do wielkiej trylogii.

Stron 168, format B5

Cena 12 zł + koszt przesyłki pocztowej

 

Przewodnik - pomniki

PrzewodnikPomniki okl 3DSzczepan Siekierka, Henryk Komański
Przewodnik - pomniki, tablice pamięci i mogiły na terenie obecnej Polski ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN i tzw. UPA 1939-1947

Przewodnik dokumentuje symbole naszej serdecznej pamięci o Polakach zamordowanych na ziemiach Południowo-Wschodnich II RP. Pomniki, tablice pamięci i mogiły znajdują się w różnych miastach na terenie całego kraju, usytuowane w miejscach publicznych i obiektach sakralnych, które przypominać będą następnym pokoleniom tragedię naszych rodaków doznaną przez ukraińskich ludobójców OUN-UPA. 
W Przewodniku znajduje się 286 fotografii pomników, tablic i mogił. W sumie przedstawiono ok. 500 zdjęć ilustrujących również uroczystości odsłonięcia tych symboli wiecznie żywej pamięci o niewinnie zamordowanych.

301 stron, format A4, 500 ilustracji, papier kredowy

Cena 40 zł + koszt przesyłki pocztowej

 

SS Gal


SS GAL Michał Siekierka

SS-Galizien. Między ideologią nazizmu, ukraińskim nacjonalizmem a zbrodniami.

Książka dotyczy jednego z „organów” skrajnego nacjonalizmu ukraińskiego – dywizji SS-Galizien, który zapisał się krwawymi zgłoskami podczas drugiej wojny światowej, dopuszczając się wielu mordów na ludności polskiej.

Wydawnictwo SOUZUN, s. 208, 16 ilustracji
cena 10 zł + koszt przesyłki pocztowej
 

 

 

Stosunki polsko-ukraińskie

Zdzisław Konieczny
Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach 1918-1947

Zdzisław Konieczny - absolwent Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktoryzował się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat prowadzi badania naukowe z zakresu historii regionalnej, oświaty, archiwistyki, stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku. Autor ponad 200 publikacji.

536 stron, format B5, oprawa twarda lakierowana

Cena 30 zł + koszt przesyłki pocztowej