Czasopismo historyczno-publicystyczne

  • Publikujemy artykuły różnych autorów o tematyce ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Południowo-Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA
  • Przedstawiamy listy, oświadczenia i protesty dotyczące aktualnych wydarzeń
  • Przekazujemy relacje z konferencji, uroczystości religijnych i wydarzeń związanych ze statutową działalnością naszego Stowarzyszenia
  • Publikujemy dokumenty i relacje świadków o zbrodniach i ludobójstwie dokonanym na Polakach na Kresach Południowo-Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA